De gemeente

De lutherse gemeente in Gouda bestaat al meer dan 400 jaar. Sinds 2021 maken we deel uit van de Protestantse Gemeente. Gemeenteleden komen uit Gouda en omstreken die vanouds luthers zijn en zij die later hun voorkeur hiervoor uitspraken en afkomstig  zijn uit andere kerkgenootschappen.

Huidige gemeente

De lutherse gemeente is is een kleine hechte gemeente met voor het merendeel oudere leden. Naast het samen beleven van de viering, is het koffiedrinken na de dienst heel belangrijk voor onze gemeente. Ook ons zingen werkt verbindend en is heerlijk bij de prachtige klank van het orgel dat bespeeld wordt door professioneel organist Jaap den Besten. We zingen vrijwel altijd uit het liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’.

Dat we een kleine gemeenschap vormen, hoeft geen belemmering te zijn om eens in de kerkbanken van de Sint Joostkapel aan te schuiven om de dienst mee te maken. Ook wanneer we het Avondmaal vieren ben je welkom in de kring. Van harte uitgenodigd!

Voorgangers

De predikant van de gemeente is mw. ds. Catrien van Opstal. Zij is met emeritaat en sinds 2018 werkt zij voor 4 uur als ‘Hulpdienst’. Zij gaat geregeld voor. Als je contact met haar wilt opnemen, kan dat via emailadres cvopstal@hotmail.com. Daarnaast zijn er veelal vaste gastpredikanten uit lutherse en PKN-kringen.

Het kringwerk van de gemeente loopt via de Commissie Lutherana.

We delen de kapel met de Federatie van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig-Hervormden. Elk hebben we om de week dienst.