Lutherse wijkgemeente
Sint Joostkapel

In de Sint Joostkapel wordt om de week op zondagochtend een Evangelisch-Lutherse kerkdienst gehouden.

De Sint Joostkapel is sinds 1682 de Evangelisch-Lutherse Kerk op de hoek van de Lage Gouwe en de Groenendaal in het centrum van Gouda.

De gemeente staat in de traditie van de Duitse Reformator Maarten Luther. Calvijn ging in zijn spoor verder. Luther bekritiseerde de Rooms-Katholieke kerk van zijn tijd. Hij wilde terug naar de kern: naar het woord van de Bijbel als leidraad. In de liturgie volgde hij grotendeels de Mis. De hoofdelementen werden de Verkondiging (preek), Doop, Avondmaal en een zingende gemeente. Dit is nog altijd kenmerkend voor de Lutheranen.

De gemeente nodigt je van harte uit om eens kennis te maken met de manier waarop wij als lutheranen ‘gemeente zijn’ vieren. Loop gerust eens binnen tijdens een van onze kerkdiensten.