Welkom bij de Lutherse Gemeente Gouda

In de Sint-Joostkapel wordt om de week op zondagmorgen een Evangelisch Lutherse eredienst gehouden.

De Sint-Joostkapel is sinds 1682 de Evangelisch Lutherse Kerk op de hoek van de Lage Gouwe en de Groenendaal in Gouda. Luther is naast Calvijn een van de bekendste Reformatoren geworden. Luther ging duidelijk een andere weg en nam als gewezen monnik de liturgische tradities uit de Rooms Katholieke kerk voor een deel mee. Naast de verkondiging uit de bijbel en viering van het Heilig Avondmaal hechtte hij veel waarde aan de muziek in de eredienst.

Heden ten dage zijn deze tradities nog steeds aanwezig, dus er wordt door de gemeente veel gezongen.

De gemeente nodigt u van harte uit kennis te maken met de wijze waarop wij als Lutheranen “gemeente zijn” vieren.

Paasdienst 2020

Volgende dienst:

Datum: 04-06-2023
Aanvang: 10:00
Voorganger: Ds. Catrien van Opstal
Bijzonderheden: