Brochure lutherse eredienst

De brochure ‘De eredienst, een gang door de liturgie’ wil een kleine gids zijn voor de kerkganger. U wordt meegenomen langs de vele onderdelen en aspecten van een lutherse eredienst en krijgt daar een korte uitleg bij. Wat is de kern van de eredienst? Wat maakt dat u naar de kerk gaat? Wat zoekt u in een eredienst?

Deze brochure is een gepassioneerd schrijven van de commissie Liturgie & Kerkmuziek, welke ressorteert onder de Evangelisch-Lutherse synode. Want graag willen we dat mooie van de liturgie delen met geïnteresseerden.

Voor gasten en nieuwkomers

Het boekje geeft bij ieder onderdeel van de liturgie een korte toelichting. De brochure draagt bij aan de kennis van waarom we vieren zoals we vieren. Deze brochure is geschreven met het oog op de gasten en nieuwkomers in lutherse diensten om hen vertrouwd te maken met de liturgie. Het boekje is zeker ook interessant voor alle bezoekers van lutherse diensten.

De handzame en beknopte liturgische informatie is ook voor andere tradities binnen de Protestantse kerk goed te gebruiken. Achterin het boekje zijn gespreksvragen op genomen. Hierdoor nodigt het boekje ook uit voor bespreking in kringen.

Deze brochure draagt bij aan het uitdragen van de lutherse traditie en het kennis nemen van deze traditie binnen het geheel van de Protestantse kerk.