Samenwerking

Onze gemeente maakt landelijk deel uit van de Protestantse Kerk In Nederland maar (nog) niet van de Protestantse Gemeente Gouda. Onze gemeente neemt actief deel in de Classis Gouda. De Federatie van Remonstranten, Vrijzinnig hervormden en doopsgezinden kerken ook in onze kerk. Met hen hebben we tweemaal per jaar een gezamenlijke dienst.