Nieuws

Afscheid ds. Catrien van Opstal op 14 juli

Onze predikant, ds. Catrien van Opstal, neemt op zondag 14 juli 2024 als predikant afscheid van de Sint Joostkapelgemeente. Zij gaat voor in een Avondmaal dienst in de St. Joostkapel, Lage Gouwe 134. Aanvang 10.00 uur.

Op 2 september 2018 werd de renovatie van de Lutherzaal feestelijk gevierd, maar het echte hoogtepunt van deze middagdienst was de intrede van onze nieuwe predikant ds. Catrien van Opstal. Zij werd ingezegend door de preses van de Lutherse Synode ds. Andreas Wöhle.

De Lutherse gemeente in Gouda had tussen 2008 en 2013 een roerige tijd achter de rug. Helaas zijn er uit die periode geen notulen van de kerkenraadsvergadering teruggevonden. Na alle problemen die de lutherse gemeente gekend heeft, is het een verademing dat Catrien de kudde leidt en weer bij elkaar gebracht heeft. Oudere gemeenteleden worden weer thuis bezocht en zij stellen deze bezoeken zeer op prijs.

Catrien heeft de gave van het woord. Ze heeft doordachte preken waarin zij, in een mix van emotie en theologie, haar twijfels en vertrouwen naar voren brengt. God houdt van ons maar waarom stopt Hij dan niet alle slachtingen in deze wereld. Er zijn dominees die precies weten hoe God in elkaar steekt en weten wat Hij wil en waarom. Niets van dat alles bij Catrien. We moeten zelf op onderzoek uit en zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor onze verhouding tot God.

Onder leiding van het orgelspel van Jaap den Besten laat Catrien een lied met vier of vijf coupletten gewoon zingen en niet één of twee coupletten. Zingen is twee keer bidden. Laten we hopen dat dit huis aan de Lage Gouwe een Godshuis blijft en dat Catrien haar woorden over God mag blijven verkondigen.

Wij zijn dankbaar voor wat Catrien voor onze kleine gemeente heeft mogen betekenen. Afscheid nemen doet pijn. Dat de goede herinneringen mogen blijven. De kerkenraadscommissie nodigt u van harte uit om deze dienst bij te wonen.

Na afloop heeft u in de Lutherzaal kort de gelegenheid om haar de hand te schudden.

Namens de kerkenraadscommissie,

Rien van der Bas, William Bik en Nico Reitsma

Maartje E. Alkema, scriba

Pastorale bijstand

I.v.m. met het emeritaat van ds. Catrien van Opstal per 1 juli, zijn ds. Jacobine Scholte de Jong en Diaconaal consulent Nelleke de Jong tot 31 december 2024 beschikbaar voor pastorale bijstand. In geval van overlijden en/of uitvaart is ds. Catrien van Opstal tot eind 2024 beschikbaar.

a