De Sint-Joost kapel te Gouda

De Sint-Joostkapel (ook Joostkapel) is sinds 1682 de Evangelisch-Lutherse Kerk op de hoek van de Lage Gouwe en de Groenendaal in de Nederlandse stad Gouda.

De Sint-Joostkapel dateert uit de 15e eeuw. De kapel was gewijd aan Sint-Joost, de patroonheilige van de turf- en zakkendragers in Gouda. Hij werd aangeroepen als voorspraak en hulp bij aanstaande bevallingen.

Na de hervorming werd de kapel eerst gebruikt als turfschuur en vanaf 1577 als opslagruimte voor brandemmers en ladders. In 1680 werd het gebouw door het stadsbestuur verkocht aan de Lutherse Gemeente, die het gebouw restaureerde en het in 1682 officieel als kerk in gebruik nam. De toren met klok bleef in het bezit van de stad. De gebrandschilderde ramen waren gemaakt door de Goudse glasschilder Willem Tomberg. Ook in de jaren 1762, 1790, 1806, 1838 en 1869 werd het gebouw gerestaureerd. Tijdens de restauratie van 1838 zijn de gebrandschilderde ramen verkocht. Tijdens de restauratie van 1869 moest de toren worden afgebroken.

De meest omvangrijke restauratie is die van 1957. De kerk werd nagenoeg geheel afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. Aan de voorgevel toont een blind raam de plaats van de vroed met een torentje.